Jujutsu; Aikijutsu

Toshishiro Obata Samurai Aikijutsu (Apr 30, 2011)  Bo Jugo Kumite at 9:47 
Comments